intervisie 

samen met collega's werken aan professionalisering

samen methodisch aan de slag met vraagstukken uit de praktijk

Intervisie is een methodische manier om met collega's vraagstukken uit de praktijk te bespreken, met als doel om van elkaar te leren, elkaar te adviseren en je professionaliteit te verbeteren.


Stichting AAT biedt intercollegiale intervisie aan mensen die binnen het AAT-werkveld werken.

Het is hierin niet zo van belang of je binnen jeugdzorg, volwassenzorg of andere AAT-gebieden werkt.

Een ieder die AAT biedt is welkom.


Stichting AAT komt sinds 2022 met een kleine groep intervisiedeelnemers samen.

Ongeveer 1x per 6 weken ontmoeten we elkaar in Heerlen voor een intervisiebijeenkomts die zo'n 1,5 uur duurt.

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we 1 tot 2 casussen die te maken hebben met ons werkveld.


Intervisie gaat niet alleen om de inhoudelijke vraagstelling maar ook om de inbrenger en zijn relatie tot het vraagstuk.

In gezamelijkheid bespreken we de achtergrond en oorzaken van het vraagstuk, en bespreken eventuele oplossingen of manieren om  het vraagstuk te benaderen. 

Dit alles in de veilige setting van een groep collega-professionals.Deelname is gratis maar niet vrijblijvend.


Om veiligheid binnen de intervisiegroep te garanderen verwachten we dat je actief deelneemt aan de intervisiesessies, een open houding aanneemt, een ander de ruimte biedt en oordeelloos luistert naar ieders inbreng.


Heb je interesse om deel te nemen?

Neem dan via de mail contact met ons op.