Huisregels


Dan weet je wat je aan elkaar hebt!HUISREGELS

 

Huisregels Stichting AAT

 1. We gaan ten alle tijde respectvol met elkaar
 2. Stichting AAT benadert en behandelt een ieder als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook. Stichting AAT verwacht van zijn deelnemers hetzelfde.
 3. De honden die deelnemen aan activiteiten van Stichting AAT worden ten alle tijden respectvol behandeld. De eigenaar van de hond blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn hond, maar dient wel de instructies van Stichting AAT na te leven.
 4. Correctie- of dwangmiddelen jegens de hond worden niet toegestaan of geaccepteerd.
 5. Stichting AAT is transparant in de werkwijze.
 6. Stichting AAT gaat vertrouwelijk om met alle informatie die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart deelnemers van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.
 7. Stichting AAT hanteert een klachtenprocedure.
 8. Mocht je verhindert zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail. De annuleringsafspraken, zoals vermeld in onze algemene voorwaarden, worden gehanteerd bij annulering van jouw kant.
 9. Indien Stichting AAT een opleiding, workshop of verdiepingstraining annuleert wordt dit tijdig kenbaar gemaakt en kan men op teruggave van betaling rekenen. Wanneer we je echter uitsluiten van deelname, omdat je dusdanig hinder of last veroorzaakt, gelden de afspraken die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Zie 6.3. algemene voorwaarden
 10. Tijdens de activiteiten van Stichting AAT kunnen foto's gemaakt worden die worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Heb je hier bezwaar tegen dan kun je dit kenbaar te maken.
 11. In uitzonderlijke gevallen kan Stichting AAT de samenstelling van de groep, tijdens een activiteit, wijzigen.